Info

Info

Karttamäkymässä näkee reaaliajassa bussien, raitiovaunujen ja lähijunien sijainnit kartalla. Jos haluat lisätietoa kulkuneuvosta, klikkaa sitä kartalla ja lisätiedot tulevat näkyviin. Mobiililla lisätieto palkki on piilotettu ja tulee näkyviin kun klikkaat kulkuneuvoa. Tableteilla palkki on aina näkyvissä kartan vasemmalla puolella.

Päivitystaajuus valikosta voi valita kuinka usein kulkuvälineen sijainti päivittyy. Korkeampi päivitystaajuus tarkoittaa, että sijainti päivittyy useammin. Pienempi, että vain suuret muutokset päivittyvät. Laskemalla taajuutta, vähentää huomattavasti sivun aiheuttamaa rasitusta, koska varsinkin tihein asetus tai kaikki asetus aiheuttavat suuren määrän päivityksiä karttaan, joka voi huomattavasti hidastaa kartan toimintaa.

Pävitystaajuus Osuus päivityksistä
6: Äärettömän harva 3%
5: Todella harva 0,09%
4: Harva 0,9%
3: Normaali 8%
2: Tiheä 43%
1: Todella tiheä 44%